مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پيرامون توحيد افعال توضيحي بدهيد؟
مصوّر و مقدّر به چه معني مي باشند؟
اسم اعظم چيست؟
از جمله اسماء خداوند جبار و قهار است آيا خداوند ستم كننده و قهر كننده است؟
چرا بخشش و رحمت گسترده و بي پايان خداوند ، شامل حال برخي از گناه كاران مانند مشركان نمي باشد؟
هدايت بندگان به دست كيست؟ خدا ، پيامبر ، امام
چرا عزّت و ذلّت به دست خداست؟
اگر مرگ سرنوشت حتمي موجودات است ، چرا خدا نمي ميرد؟
آيا خداوند مي توانست بشر را بهتر از اين خلق كند؟ اگر مي توانست چرا نكرده و اگر نمي توانست چگونه مي گوئيم خدا قادر است؟
علم خداوند به گناهان آيا علّت گناه نمي باشد؟
فرق بين اِله و اللَّه چيست؟
اگر خداوند داراي علم و قدرت بي نهايت است پس چرا دو فرشته بردوشهاي انسانها نهاده است؟
  1. 1347 از 4632