مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

هـنگامي كه به ابراهيم گفتند : آيا تو بتها را شكسته اي گفت : اين كار را بت بزرگ كرده ; چگونه ابراهيم اين سخن را گفت با آنكه پيامبر است و معصوم و نبايد دروغ بگويد ؟
هنگامي كه از موسي درباره كشتن يكي از قبطيان سوال شد گفت : من اين كار راانجام دادم در حالي كه از بي خبران بودم و اين پاسخ با مقام موسي و عظمت كيان او منافات دارد
چـگـونـه مـمـكـن است پيامبران آلوده به گناه نباشند ؟ در حاليكه انسان , غالبا ازگناه پاكيزه نمي ماند .
آيا غير از پيامبران و امامان , شخص ديگري هم معصوم بوده است ؟
آيا بهتر نبود كه در قرآن به پيامبران ( گناه ) نسبت داده نمي شد ؟ .
مـوسي درباره مشاجره با مرد قبطي و بني اسرائيل و كشته شدن مرد قبطي به دست موسي يكجا مـي گـويد : هذا من عمل الشيطان اين از عمل شيطان بود و جاي ديگرمي گويد : رب اني ظـلـمت نفسي خدايا من بر خود ستم كردم مرا ببخش اين تعبيرات چگونه با عصمت انبياء كه حتي قبل از نبوت و رسالت بايد داراي مقام عصمت باشند سازگار است ؟
هـنـگـامـي كـه حـضـرت يـوسـف خـواسـت بـرادرش را در كـشور مصر بازداشت كند , شخصا پيمانه گرانبهاي سلطنتي را در ميان بار گندم او نهاده , سپس شخصي در ميان قافله صدازد : ايـتـهـا الـعـيـر انـكم لسارقون اي اهل قافله شما دزد هستيد با اين وضع چطور يوسف ظرف گـرانبها را در ميان بار گندم برادر گذارده و چگونه باعث شد كه قافله فلسطين كه همه برادر يوسف هستند متهم به سرقت گردند - با اين كه افترا ومتهم ساختن مردم به گناه حرام است ؟
عصمت امام را با چه آياتي مي توان اثبات كرد ؟
كدام روايت دلالت بر عصمت امام دارد ؟
چـگونه است كه حضرت زكريا در عين اينكه از خداوند درخواست فرزند مي كند , وقتي ملائكه به ايـشان مژده فرزند مي دهند , به خداوند عرض مي كند كه چگونه ممكن است كه من داراي فرزند شوم در حاليكه خودم پير و همسرم پير و عقيم گشته است ؟
اگر پيامبر اكرم (ص ) معصوم اند چرا خداوند به ايشان امر كرده است كه از خدا طلب بخشش كند . و استغفر اللّه ان اللّه كان غفورا رحيما ( نساء / 106 )
چگونه عصمت انبياء(ع) با عد ل خدا سازگار است ؟
  1. 1422 از 4632