مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

تشيع از چه زماني بوجود آمده است؟
آفريدگار از آفرينش عالم چه هدفي داشته است؟
بعضي از مادّيون مانند«هگل» و بعضي ديگر گفته اند: مادّه و حركت را به ما بدهيد جهان را ميسازيم». منظور آنها از اين سخن چيست؟
«اسم اعظم» كدام يك از اسماء است؟
تعداد«اسماء الحسني» چقدر است؟
خداوند، همة انسانها را با فطرتي پاك آفريده است پس چگونه است كه بعضي انسانها را برخلاف اين فطرت پاك ميبينيم؟
آيا انتخاب حضرت محمد(ص) به پيامبري اكتسابي بوده يا انتصابي، و يا اينكه هر دو قضيه را شامل ميشود؟
به چه دليل حضرت محمد خاتم النبيين ميباشند، در صورتي كه تا روز قيامت فاصلة زيادي است؟
بسياري از علماء اهل سنت، فضائل و مناقب حضرت علي را در سطح بسيار عالي و مافوق عادي تصديق كرده، و صريحاً به فضائل آن حضرت اقرار ميكنند، پس چگونه است كه دست از راه خود برنميدارند؟
با توجه به اهمّيّتي كه ولايت حضرت علي(ع) در مذهب شيعه دارد، چرا در اذان و اقامه و تشهد نماز به امامت آن بزرگوار تصريح نشده است؟
چرا در قرآن به نام حضرت علي(ع) و ساير امامان تصريح نشده است؟
چرا امامان بعد از حضرت امام حسين(ع) از اولاد آن حضرت برگزيده شدند، و از فرزندان امام حسن مجتبي(ع) كسي به اين مقام برگزيده نشد؟
  1. 1473 از 4632