مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر موقعيت مناسب ازدواج پيش نيايد و شخص احساس نياز به آن كند، تكليف چيست؟

ااا يناكه براي انتخاب همسر، علاوه بر ملاكهايي از قبيل اخلاق، اعتقادات، تفاهم و ...قيافه و ظاهر طرف مقابل هم خيلي براي شخص مهم است نظري داريد؟

معني واقعي زندگي و ازدواج چيست؟

مگر پيامبر نگفته بود ازدواج سنت من است ،پس چرا حضرت مريم استثنا شد ؟

چرا بعد از انقلاب حتي آزادي هاي كه از نظر اسلام مجاز بودند را نداريم همچون ازدواج موقت و ...؟

ازدواج چه موقع براي مرد يا زن واجب ميشود؟

وقتي چشم چراني باشد؟ وقتي كه دوستي با جنس مخالف پيدا بشود؟ وقتي فرد دست به استمناء بزند؟ مناسب نبودن وضعيت مالي وعدم آمادگي روحي (قبول مسؤوليت و قبول تأهل...) تا چه حد ميتوان سبب به تعويق افتادن ازدواج بشود؟

آيا بدليل قباحت عرف عمومي جايز است ازدواج موقت بعنوان يكي از زيباترين راه حل هاي بحران جوانان كه توسط خدا حلال شده است را ترك كرد ؟ راه حل اجرايي شما براي اين مساله چيست؟

با وجود اينكه داريم : چراغي كه درخانه لازم است به مسجد حرام است پس چرا درحالي كه افراد نيازمند زيادي دركشورمان وجود دارند باوجود معضل بيكاري ، بالارفتن سن ازدواج ويا اصلا ازدواج نكردن جوانان كه دليلش غالبا بي كاري واوضاع نامناسب اقتصادي است و . . . سيل زده ها ي شمال با آن همه آه وناله ، افرادبيگانه را وارد كشور مي كنيم درحالي كه باوارد نشدن ياخروج سريع آنها ازلحاظ شرعي نيز مشكلي پيش نمي آيد ؟

اينجانب تازه ازدواج كرده ام وهنوز در دوران عقد به سر مي برم . اين دوران را دوران رشد شديد محبت وعاطفه وآغازي بر تصميمهاي تحول معنوي يافته ام . براي خاموش نشدن اين نور مقــدس كه بوجـودآمده مـن وهمســرم چـه كــاري بــايد

انجام دهيم؟

چرا دولت شغل براي جوانان ايجاد نمي كند من كه در كارهاي خير هستم مي بينم ازدواج براي جوانها كم شد و فحشاء زياد، شما را به خدا به مسئولين بگوييد براي جوانها شغل ايجاد كنند تا جوانها نترستند و ازدواج كنند؟

: ماه درعقرب در كلام اسلامي به چه معنايي مي باشد؟

B : چرا در حلية المتقين عقد و ازدواج را در وقت ماه در عقرب خوش يمن نمي دانند؟

درباره انتخاب همسر وازدواج , چه كتاب هايي را معرفي مي كنيد ؟

  1. 2445 از 4632