مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

شرايط رسيدن به مقام ولايت فقيه چيست؟
قانون اساسي بالاتر است يا ولي فقيه؟
منظور از جناح چپ و راست چيست؟
علت عدم رابطه ايران با آمريكا چيست؟
در مورد كنفرانس برلين اطلاعاتي را ارائه دهيد.
با توجه به اختلافات جناحهاي سياسي در كشور، كدام يك از اين جناحها حق هستند؟
چرا رهبر انقلاب كه به يك استاني سفرمي كنند استقبال هاي پرهزينه از ايشان بعمل مي آيد؟
اعضاي شوراي نگهبان چند نفرند و آيا از لحاظ قانوني مي توانند شغل ديگري داشته باشند و همچنين مجمع تشخيص مصلحت چگونه نهادي است؟
مجمع تشخيص مصلحت نظام وظيفه اش چيست و از چه اعضايي تشكيل يافته است؟
حكم اسلام درباره مخالفان ولايت فقيه چيست؟
شركت در فعاليتهاي سياسي چه حكمي دارد؟
طرح عفو عمومي و طرح لغو گزينش از ادارات چگونه طرحي هستند؟
  1. 2539 از 4632