مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مصاديق حق چيست و كيست؟

آيا حبط و نابودي اعمال نيك فراوان، با يك گناه و لغزش عادلانه است؟

پيامدهاي اعتقاد به جبر چيست؟

اعتقاد به مبدأ و معاد چه نقشي در سعادت انسان ايفا مي‎كند؟

آيا قابليت قابل، اكتسابي است يا جبري؟

مهمترين آثار رعد و برق چيست؟

آيا توسل به معصومان شرك است؟

مراحل مختلف كمال انسان چيست؟

شرط صحت اعمال چيست؟

قرآن درباره مشرك و مؤمن چه مثالي آورده است؟

قرآن درباره تازه مسلمانان سست ايمان چه مثالي آورده است؟

رابطة «امامت» و «حكومت» چگونه است؟
  1. 1556 از 4632