مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگـر هـمـه پيامبران , من جمله حضرت ابراهيم عليه السلام معصوم و موحد بوده اند ,چطور ابتدا ايشان ستارگان را پروردگار خود مي داند و سپس متوجه مي شود كه آنهاخدا نيستند .
در آيـه 76 از سـوره انـعـام آمـده اسـت فلما جن عليه اليل رءا كوكبا قال هذاربي اين آيه نشان مـي دهد كه حضرت ابراهيم عليه السلام در آن روز كه شبش گفت اين سياره يا ستاره پروردگار من است , در ميان قوم خود بود پس چرا همان روز ازخورشيد شروع نكرد و خورشيد را زير سئوال نبرد ؟
آيـه فـلما جن عليه اليل راي كوكبا 000 متعرض صابئين است و صابئين در شهرحران زندگي مـي كـرده انـد ; و حـضـرت ابـراهـيم عليه السلام مدتي پس از محاجه و شكستن بتها به اين شهر مهاجرت كرده اند . در حاليكه قرآن اين دو واقعه يعني محاجه درباره بت ها و رويت ماه را حداكثر در دو روز پي در پي نقل كرده است .
آيـا مـقـام نـبوت حضرت ابراهيم با ترسيدن از افراد منافات ندارد ؟ فلما راي ايديهم لا تصل اليه نكرهم و او حبس منهم خيفه قالوا لا تخف 000 ( هود / 70 ) .
اگر حضرت ابراهيم عليه السلام معصوم بوده اند , پس چرا از خداوند درخواست مي كنندكه گناه او راببخشد و الذي اطمع ان يغفرلي خطيئتي يوم الدين ( شعراء / 82 )
اگر ابراهيم را نتوانيم پيرو آيين موسي (ع ) و مسيح (ع ) معرفي كنيم به طريق اولي نمي توانيم او را مسلمان بدانيم , زيرا او هزاران سال قبل از ظهور اسلام و پيغمبربوده است ؟ پس چرا قرآن او را به عنوان مسلم معرفي كرده است ؟
چـگـونـه است كه خدا فرموده است كه مرا بخوانيد شما را اجابت مي كنم , اما حتي دعاي ابراهيم خليل (ع ) را نيز اجابت نكرد : 000 و اجنبني و بني ان نعبد الاصنام ( ابراهيم / 35 ) . زيرا قريش از فرزندان آن حضرت بودند و بسياري از آنان بت مي پرستيدند .
چـگونه يك فرد بت پرست و بت ساز ( آزر ) مي تواند پدر يك پيامبر اولواالعزم ( ابراهيم ) بوده باشد آيا وراثت در روحيات انسان اثر نامطلوبي در فرزند نخواهدگذارد ؟
در قـرآن آمـده كـه ابـراهـيم به ستاره آسمان اشاره كرد و گفت اين خداي من است چگونه اين سخن را گفت در حالي كه پيامبر بايد موحد و يكتاپرست باشد ؟
چگونه ابراهيم از غروب آفتاب و ماه و ستارگان بر نفي ربوبيت آنها استدلال كرد ؟
چـگونه ابراهيم به عمويش آزر وعده استغفار داد و طبق آيات قرآن مجيد به اين وعده وفا كرد , با ايـنـكـه آزر هرگز ايمان نياورد و در صف مشركان و بت پرستان بود واستغفار براي چنين كساني ممنوع است ؟
در آيـه 49 سـوره مـريـم در مـورد ابـراهيم مي گويد : و وهبنا له اسحق و يعقوب مابه ابراهيم اسحاق و يعقوب را بخشيديم , چگونه در اين آيه موهبت وجود اسماعيل نخستين فرزند بزرگوار ابراهيم اصلا مطرح نشده , با اينكه نام يعقوب كه نوه ابراهيم است صريحا آمده است ؟
  1. 2184 از 4632