مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

شان نزول آيه ( ربنا اننا سمعنا مناديا ) را بنويسيد؟
در آيه 114 سوره هود منظور از دو طرف روز و اوايل شب نماز را برپا داريد چيست ؟
بلعم باعورا كيست و آيا در قرآن به او اشاره شده است ؟
معناي ( اعلي ) در ( سبحان ربي الاعلي ) چيست ؟
خداوند در آيه 151 سوره آل عمران مي فرمايد : ما در دل كفار رعب و وحشت مي اندازيم پس چرا وعده خداوند درباره مسلمانان فلسطيني انجام نمي شود؟
خداوند در قرآن مي فرمايد : ( و الله عليم حكيم ) پس چرا در آيه 260 سوره بقره از حضرت ابراهيم ( ع ) سوال شد : ( قال اولم تومن ) ؟
مراد از استمتاع در آيه شريفه ( فمااستمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه ) چيست ؟
چرا حضرت يوسف با اينكه مي دانست با نگه داشتن برادرش بنيامين غم پدرش زيادتر مي شود باز اين كار را كرد؟
منظور از ( فكان قاب قوسين او ادني ) در آيه شريفه چيست ؟
معناي آيه ( ان يتق الله يجعل لكم مخرجا ) با توجه به اين موضوع كه مومنين دررنج وگرفتاري به سر مي برند وكافران در ناز ونعمت چيست ؟
با توجه به آيه 51 سوره مايده آيا اين آيه مربوط به روابط شخصي است يا ارتباط جامعه و حكومتها؟
مقصود از ( سيري الله عملكم و رسوله و المومنون ) چيست ؟
  1. 2594 از 4632