مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

رابطه شفاعت با عدل الهي را توضيح دهيد ؟
آيا شفاعت موجب تغيير سنت الهي نيست ؟
آيا وعده شفاعت , باعث گستاخي گنهكاران نمي شود ؟
توضيح دهيد كه شفاعت منافاتي با استناد سعادت افراد به سعي و كوشش خودشان ندارد ؟
شفاعت چيست كه شما بدان معتقديد ؟
آيـا درخواست شفاعت از شفيعان واقعي , شرك است ؟در توضيح سئوال گفته مي شود , شفاعت حق مخصوص خدا است چنانكه قرآن كريم در اين زمينه مي فرمايد : قل للّه الشفاعه جميعا . (1)- بگو براي خداست حق شفاعت . بـنـابـرايـن , درخـواسـت شـفـاعت از غير خدا , درخواست حق مطلق خدا از بنده اوست وچنين درخواستي در حقيقت , پرستش غير خداست و با توحيد در عبادت سازگارنيست .
عـنـوان شفاعت در مفاهيم مذهبي شبيه يك نوع توصيه هاي بي دليل اجتماعي و پارتي بازي است زيـرا مفهوم آن اين است كه افراد آنچه مي توانند گناه كنند هنگامي كه از فرق تا قدم آلوده شدند دست به دامن شفيع زنند
شـفـاعت كننده بايد از دو راه وارد شود : يا اطلاعاتي درباره شايستگي و لياقت شفاعت شونده در اختيار آن شخص بزرگ بگذارد و از او بخواهد در حكمش تجديد نظركند يا رابطه شفاعت شونده را با شفاعت كننده بيان كند تا به خاطر علاقه اي كه شخص بزرگ به شفاعت كننده دارد , حكمش را تغيير دهد بنابراين شفاعت تغييري است دراراده پروردگار نسبت به گناهكار
سنت الهي چنان است كه كارها و وعده هاي خداوند نه تخلف پذيرند نه داراي اختلاف . در حـاليكه تحقق شفاعت موجب اختلاف در كارهاي خداوند است زيرا اگر شفاعت باعث شودكه همه مجرمين عفو شوند پس جعل عقاب و وعيدهاي الهي لعب و بيهوده خواهد بود واين با حكمت الهي منافات دارد . و اگـر شفاعت سبب شود كه برخي گناهكاران يا برخي از گناهان بخشيده شود اين امر مستلزم آن است كه در كارهاي خداوند اختلاف ودگرگوني باشد زيرا گناه , گناه است و گناهكار هم گناهكار پس به چه دليل برخي گناهان يا گناهكاران بخشيده شوند و برخي نه ؟
آيا طلب شفاعت از معصومين و زيارت قبور و تبرك مزار آنان , نوعي شرك نيست ؟
در آيـه چهارم سوره سجده آمده : ما لكم من دونه من ولي و لا شفيع جز او ولي وشفيعي براي شـمـا نيست اينكه مي گويد : غير از خدا شما سرپرست و شفاعت كننده اي نداريد مفهومش اين است كه ولي و شفيع شما تنها خداست ; آيا ممكن است كسي نزدخودش شفاعت كند
آيه 123 سوره نساء مي گويد : هر كس كه عمل بد كند كيفر داده مي شود و كسي را جزخدا , ولي و ياور خود نخواهد يافت و اين جمله مطلق شفاعت را نفي مي كند ؟
  1. 1398 از 4632