مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

بنده تقريبا به مدت دوماه ونيم ، به جهت قبله غير ازقبله اصلي نماز مي خواندم به طوريكه ْ45 بيشتر ازقبله منحرف بوده مي خواهم بدانم تكليف نمازهايي كه خوانده ام چه مي شود؟ مقلدم آقاي اراكي عليه الرحمه بااجازه مقام معظم رهبري مدظله العالي هستم .

آيا زندگي اخروي فردي است يا اجتماعي يعني همه در يك بهشت حضور دارند البته با اختلاف درجات؟

برآوردن نيازهاي عاطفي جوانان به عهده كيست؟

دلائل رد اين نظريه سروش كه وحي تجربه شخصي پيامبر است را بنويسيد (بسط تجربه نبوي)

اينكه علي(در جايي فرمودند :هركسكهكلمه اي به من بياموزد من را بنده خودكرده است و در جايي ديگر فرموده اند: تمام علمهاي آسمان و زمين در نزد من است وتا قبل از اينكه از ميان شما بروم از من سؤال كنيد. اين دوآيا با هم تناقض ندارد ؟

اگر لذتهاي معنوي نيز به اندازه لذات مادي ، قوي ونشاط آور مي بود ، عده بيشتري ازمردم وبه ويژه جوانان به سوي امور معنوي گرايش پيدانمي كردند؟

روح از مجردات است وزمان ومكان ندارد پس احضار روح در مكان معينيچه معنا دارد ؟

اراده انسان در اثر برانگيخته شدن ميل هاي دروني شكل مي گيرد ونه وجود ميل ها در اختيار انسان است و نه برانگيخته شدن آنها بوسيله عوامل بيروني . پس جايي براي اختيار و انتخاب باقي نمي ماند ؟

دليل سكوت رهبري در برابر بعضي انحرافات كه براي همه مشخص شده چيست ؟ چرا عده اي هنوز با تمام ولخرجيها در پستشان باقي مي مانند ؟

مشروعيت ولايت فقيه ازمردم است ياخدا؟

بر طبق ادعاي آيت ا...مطهري احكام دين در زمان رسول ا...كامل نشدند و كليات فقهي بيان شده در زمان ايشان كافي براي استنباط جواب همه مسائل ممكنه نبود. بنابراين حاجت به ائمه افتاد. حال چه دليل عقلي وجود دارد كه ثابت كند كليات دين در بيانات ائمه كامل شده و نقصاني ندارد با توجه به اينكه امام در شعاع سئوالاتي كه از او شده پاسخ مي دهد. چه تضميني است كه همه سئوالات لازم از او شده است؟

براي اثبات اينكه فقه جامع همه موارد و حوادث آمده يا نيامده است دو چيز بايد ثابت شود؟

  1. 1748 از 4632