مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پيامبر اسلام(ص) با چند زن ازدواج نمود؟

خداوند براي هر كسي جفتي قرار داده است. با توجه به زياد بودن تعداد دختران، ازدواج و جفت پيدا كردن آنها به چه صورت خواهد بود؟

چرا پيامبر(ص) با دختر ابوبكر و با دختران برخي از كفار ازدواج كرد؟

براي كساني كه غريزة جنسي به آنان فشار مي آورد و از طرفي نمي توانند ازدواج دائم يا موقت انجام دهند، چه راه حلّي ارائه مي دهيد؟

در انتخاب همسر اولويت با ملاك هاي ظاهري و صورت زيبا است يا ملاك هاي باطني و سيرت انسان؟

فلسفة تعدد ازدواج امامان(ع) چه بوده است؟ برخي از امامان كنيزان بسياري داشتند، در اين مورد توضيح دهيد.

فلسفة تعدد ازدواج پيامبر(ص) را توضيح دهيد.

خداوند آدم و حوا را آفريد و از آن دو قابيل و هابيل را آفريد و قابيل، هابيل را كشت. عاقبت قابيل چه شد؟ هابيل با چه كسي ازدواج نمود؟

اگر زني بدون علم در عدة طلاق با فردي ديگر ازدواج نموده و در آن دوران باردار شود، حكم شرعي ولد و حكم شرعي ازدواج چيست؟

چرا امام جواد(ع) با دختر مأمون ازدواج كرد؟

در مورد حياي زن قبل و بعد از ازدواج، طبق ديدگاه معصومان(ع) توضيح دهيد.

آيا در ازدواج تقدير و سرنوشت دخيل است و دختر و پسر به جهت تفكر نمي تواند همسر خود را با آرامش خاطر و مطابق ميل خود انتخاب كنند؟

  1. 2404 از 4632