مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر پيامبران و ائمه اطهار وسيلة ارتباط انسان با خدا هستند و از اين رو مورد توسل قرار مي گيرند، چرا خدا آنان را وسيله قرار داده است؟

چرا اهل سنت نسبت به شيعه از جمعيت بيش تري برخوردار است؟

ذوالقرنين چه كسي بود، پيامبر بود، اگر نبود، چگونه معجزه داشت؟

چرا همانند عزايي كه براي مردگان خود مي گيريم، براي پيامبران و امامان(ع) عزاداري بر قرار نمي كنيم؟

مداحان اهل بيت(ع) در بعضي روضهها ميخوانند كه برنامه كربلا را امام حسين(ع) در عالم ذر يا الست امضا نموده، آيا اين مطلب درست است و توهين به ساحت مقدس امام(ع) نيست؟

حضرت سجاد(ع) در خطبههاي خود در شام فرموده است: فرزند كسي هستم كه با دو نيزه يا شمشير جهاد كرد،اين مطلب را توضيح دهيد.

حضرت زينب بعد از حادثه كربلا چه قدر عمر كرد و چه كارهايي انجام داد؟

حضرت زينب كه شوهر داشت ، چگونه به كربلا رفت؟ با چه اجازهاي بچههايش را به همراه برد و چرا شوهرش او را همراهي نكرد؟

اولين جنگي كه در زمان حكومت امام علي(ع) واقع شد، چه جنگي بود؟

آيا شهر طوس پيش از ورود امام رضا(ع) رونقي داشت؟

عدهاي با اين كه در عزاداري ائمه بگويند سگ ائمه هستيم مخالفند و اين گونه استدلال ميكنند كه ائمه آمدند ما را آدم كنند، نه اين كه ما را سگ كنند! عدهاي ميگويند: براي اينكه كوچكي خود را نشان دهيم، ميگوييم سگ درگاه ائمه هستيم و به شعري كه حضرت آيت الله وحيد خراساني سرودهاند اشاره ميكنند:

وحيدم من اگر در جرم و تقصير

سگي بودم شدم در كوي تو پير

كدام قول صحيح است؟

شخصي روايتي نقل كرد به اين مضمون: در روز تولد امام رضا(ع) شخصي به محضر امام آمد و گفت: خميري كه داديد پخته نميشود، حضرت فرمود: چگونه انتظار داري كه آتش بر آن خميري كه به دست ما خورده است اثر كند؟ آيا اين مطلب صحيح است؟ آيا صحيح است كه اگر كسي از سفر? مخصوص غذا بخورد، آْتش او را نميسوزاند؟

  1. 1955 از 4632