مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

خداوند چگونه ما را آفريده است ؟

چرا در رابطه با عذابهاي جهنم به وسيله گناه صحبت نميشود؟

چرا خداوند مي فرمايد : هر كس خود را شناخت مرا خوب مي شناسد؟

دست كاري هائي كه بشر با پيشرفت علم خود در نظام آفرينش مي كند مانند تلقيح مصنوعي، تغيير خصوصيات ژنيتيكي و غيره... تا چه اندازه صحيح است و آيا قدرت بي انتهاي خداوند را زير سؤال نمي برد كه مثلاً بشر بگويد من حالا مي توانم موجودي را مطابق آنچه مي خواهم خلق كنم؟

چگونه مي شود خدائي كه ديده نمي شود را به فردي كه ايمان ضعيفي دارد، اثبات كرد؟

ظرفيت انسان را خداوند چگونه به ما داده است؟

مي خواستم بپرسم ما آدمها در اين دنيا چند صباحي بيشتر زندگي نمي كنيم و بعد به بهشت يا جهنم مي رويم، اما تا كي در بهشت و جهنم مي مانيم وبالاخره آيا آنجا هم پاياني دارد؟ لطفاً توضيح دهيد.

بهشت و جهنم را وصف كنيد وآيا آتش كه در جهنم وجود دارد مانند همين آتش است كه در دنيا وجود دارد؟ شرح دهيد.

مبداء اين عالم از چه زماني بوده، البته قبل وجود انسان؟

چرا خداوند بعضي از انسانها را ناقص مي آفريند؟ مگر آنها چه گناهي كردند كه بايد چنين باشند؟

در خصوص اختيار انسان توضح دهيد و تا چه حد اختيار دارد و اينكه خيلي از كارهايمان را كه ميگوييم خدا خواسته است صحيح است؟

در خصوص اختيار انسان توضيح دهيد، و تا چه حد اختيار دارد و اينكه خيلي از كارهايمان را كه مي گوييم خدا خواسته است صحيح است؟

  1. 1281 از 4632