مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا جملة حسنات الابرار سيئات المقربين حديث است يا جملة عرفا است؟

آيا پس از هزار و چهار صد سال، كتابي وجود دارد كه صرفاً احاديث قطعي السّند (صرفاً صحيح) شيعي در آن گردآوري شده باشد؟

در حديث آمده است لاراحه للمؤمن الا عند لقاء الله. آيا تمام مؤمنان با لقاي الهي به راحتي ابدي مي رسند يا بعضي از آن ها به فيض لقاء الله نايل مي شوند و بعضي از آن ها فقط به بهشت مي روند؟

چند حديث در مورد اخلاق نيك و برخورد با ديگران ذكر نماييد.

آيا درباره اسپند دود كردن روايتي رسيده است؟ و كلمه اسپند به عربي چيست؟

حديث مرسل چگونه حديثي است و در فقه چه اعتباري دارد؟

صحّت احاديث، دعاها، مسائل، خاطرات و اتفاقات زندگاني ائمهع را چگونه بايد متوجه شد، يعني چگونه ميشود به علم علماي تشخيص اعتماد كرد، در صورتي كه انسان جائزالخطا است و ممكن است يكي از احاديث تأثير اساسي در زندگي انسان داشته باشد.

چه منابعي حديثهاي جعلي را مشخص ميسازد؟

در بعضي از احاديث از سخن گفتن درباره دنيا در مساجد نهي و مذمّت شده است. اگر كسي از مسئلهاي مهم كه مربوط به دنيا است، با كسي در مسجد سخن بگويد، كار مذموم و ناپسندي كرده است؟

آدرس آيه و احاديث ذيل چيست؟

جمله من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق آيه است يا حديث يا ضرب المثل، و از كيست؟

بنابر روايات واحاديث كدام عمل به منزله اعلان جنگ با خدا است؟

  1. 2175 از 4632